Koofi is onze kinderburgemeester!

Op donderdag 3 oktober werd onze jaarlijkse burgemeesterverkiezing gehouden.

Alle kandidaten presenteerden hun ideeën voor onze school in de refter.

De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar luisterden geboeid naar de plannen van de kandidaten.

Tijdens de middagspeeltijd mochten alle kinderen komen stemmen en nadien werd de verkiezingsuitslag bekendgemaakt ...

Koofi van 6A werd verkozen als burgemeester en beloofde al meteen om erg zijn best te doen voor onze school!

Bekijk hier de foto's van deze jaarlijkse verkiezing!