De juf en de kindjes van de bijtjesklas wensen jullie alvast een Gelukkig Nieuwjaar!

De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Veel geluk en plezier.. Klik HIER!

Klas: