Ouderraad

1. Wat is dat, de Ouderraad?

In de Ouderraad zitten ouders van kinderen uit de kleuterschool en de lagere school.

Ze vertegenwoordigen alle ouders en geven advies aan de school over een aantal thema’s:

• algemene organisatie van de school

• communicatie tussen school en ouders

• welzijn en veiligheid op school (bv. pesten, speelplaats, infrastructuur)

• verkeersveiligheid

• diversiteit

• de organisatie van buitenschoolse activiteiten (bv. uitstapjes)

• deelname van (groot)ouders in de klas (bv. leesouders)

• milieu en gezondheid

 

Ook jouw voorstellen en suggesties zijn belangrijk Vragen? Zorgen? Ideeën?

Spreek ons aan of stuur een e-mail naar ouderraad@victorvdw.be.

 

2. Op de hoogte blijven

• De verschillende vergaderdata én de agendapunten die aan bod zijn gekomen, worden opgehangen in de Valven. Dat is het grote bord naast de houten schoolpoort van de kleuterschool.

• Op www.victorvdw.be vind je, naast de vergaderdata en agendapunten, ook elk vergaderverslag, naam en foto van alle leden, en het e-mailadres van de Ouderraad.