Techniek: "Een steiger maken"

Op donderdag 18 oktober kregen onze zesdeklassers de volgende opdracht: "Ontwerp en maak met je groep een verkleind model van een steiger". Ze kregen daarvoor enkel als materiaal rekkertjes, rietjes en 2 bladen papier! Na enige opzoekwerk en het bespreken van nog enkele criteria waar de steigers aan moesten voldoen, werd er serieus nagedacht, opzoekwerk verricht, uitgepobeerd, ... . Het werd een zeer leuke les met een wisselend resultaat! Sommige waren echt prachtig Cool en voldeden aan alle criteria, andere geraakten net niet af of lukten niet! Cry Maar we leerden veel van elkaar waaronder ook samenwerken!

Kijken jullie al mee uit naar volgende experimenten?

Groetjes, Juf Elke 6

Klas: